Press Release

Khelo India University Games: KIIT Campus Turns into Mini-India