Press Release

CGTN: Qixi love story: Sweet moments of Xi Jinping and his wife Peng Liyuan